Gruppebillede fra B&B Dannevirke

Weekend turen 24-27 juni 2010, og ny tur er bestilt til 2014, med start den 26. juni.