FUM's hjemmeside

Nyt fra Hvidovre kommune.

nyt

Kære foreninger

Endelig kan vi sige, at der fra i morgen den 21. maj er åbnet op for alle aktiviteter og for alle aldersgrupper i foreningslivet!

Naturligvis skal gældende retningslinjer overholdes. Kulturministeriet er endnu ikke 100% klar med de retningslinjer, som kommer til at være gældende, men i det vi har set indtil videre, er det nogenlunde de samme som gør sig gældende pt. Vi sender retningslinjerne til jer, når vi kender dem.

Fra i morgen den 21. maj gælder følgende:

For indendørsidrætten gælder følgende:

 • Indendørsidræt og foreningsaktiviteter på tværs af alle idrætter og aktiviteter er tilladt for alle aldersgrupper.
 • For børn og unge under 18 år gælder et forsamlingsforbud på 50 personer. Der er ikke krav om coronapas.
 • For voksne fra 18 år gælder et forsamlingsforbud på 50 personer. Der er krav om coronapas (læs længere nede vedr. Lempelser heraf).

For udendørsidrætten gælder følgende:

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer for udendørs idræt.
 • Forsamlingsforbuddet omfatter personer, som er en aktiv del af aktiviteten dvs. udøvere, trænere, dommere, tilskuere mv.

Professionel idræt er fortsat undtaget.

Ved brug af omklædningsrum i forbindelse med udendørssport skal der fremvises coronapas på brugere, som er over 18 år. (læs længere nede vedr. lempelser heraf) Dog kan kortvarige ophold (toiletbesøg og afhentning af evt. materiale) finde sted uden coronapas.

Forsamlingsforbuddet i foreningsøjemed følger det generelle forsamlingsforbud i forhold til indendørs og udendørs aktiviteter.

Coronapas og tjek af disse - NYT:

Ved indendørs aktiviteter for vokse over 18 år, skal der tjekkes for gyldigt coronapas via stikprøvekontrol én daglig (foreningens samlede tid på matriklen denne dag) stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer. Som reglerne er nu, er det den enkelte idrætsforenings ansvar, at tjekke for gyldigt coronapas. (coronapas = 14 dage efter 1. vaccinestik, tidligere smittet eller testet negativ indenfor de seneste 72 timer).

Hvis man er tilstede uden foreningsansvarlige personer til at tjekke for coronapas, er det den enkeltes ansvar, at overholde reglen om coronapasset og at denne vil kunne vise et gyldigt coronapas frem, hvis der skulle komme kontrol heraf..

Generelle regler og retningslinjer er som følgende:

Hver deltager skal have 4 kvm, dette gælder også for omklædningsrum.

En standart gymnastiksal er 200 kvm = 50 personer (aktuelt hvis man vælger at opdele salen)

En standart hal er 1000 kvm = 250 personer (aktuelt hvis man vælger at opdele hallen)

Der skal holdes mindst 2 meters afstand mellem personer (afstanden vurderes fra næse til næse). Idræts- og foreningsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres for alle aldersgrupper. Der opfordres her til, at man her har ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Man kan dele faciliteterne op, hvis man kan sikre, at der er tydelig afstand mellem hver gruppe. De enkelte grupper skal overholde det gældende forsamlingsforbud (Indendørs = 50 personer – Udendørs = 100 personer). Grupperne skal holdes adskilt før, under og efter aktiviteten. Én træner kan ikke undervise flere grupper samtidig.

Kommunens rengøringspersonale gør rent én gang dagligt (normalt ”rengøringsrul”). Toiletter dog to gange (inden kl. 13:00) på kommunens skoler.

Det anbefales, at udøvere medbringer eget udstyr, hvis ikke dette er muligt, anbefales det, at udstyret rengøres undervejs eller som minimum efter brug.

I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfyldt kan afsprittes eller rengøres med vand og sæbe løbende under aktiviteten, kan hænder afsprittes løbende.

Husk at I selv skal sørge for sprit til jeres medlemmer.

Generelt anbefales det, at have ekstra fokus på hygiejne, mindske kontakten til andre og være OBS på symptomer.

Husk at afmelde tider i systemet som I ikke gør brug af, måske nogle andre kunne bruge dem 

Hvis der sker ændringer i retningslinjerne, vil vi naturligvis sende en opdatering.

Hvis I har spørgsmål, er vi klar til at modtage disse.

God aften.

----

Venlig hilsen

Dorthe Lauridsen

Foreningskoordinator


Hvidovre Kommune Center for Kultur og Fritid Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Hvidovre KommuneCenter for Kultur og FritidHøvedstensvej 45, 2650 HvidovreTelefon: 3639 3282Mobil: 9351 6205

Kære forening (sendt til kontaktansvarlig og formand – husk at sende videre!)

Fra torsdag den 6. maj genåbnes der for yderligere foreningsaktivitet, en genåbning som mange har set frem til!

Med virkning fra i morgen torsdag den 6. maj gælder følgende for indendørsidrætten:

 • Indendørsidræt på tværs af alle idrætter er tilladt for børn og unge under 18 år og for voksne over 70 år.
 • Indendørsidræt uden kontaktsport (kampsport, håndbold, fodbold, floorball basket mm.) er tilladt for voksne mellem 18 år og 69 år.

Der kan naturligvis sagtens trænes fx konditionstræning uden kontakt.

 • For børn og unge under 18 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Der er ikke krav om coronapas.
 • For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Der er krav om coronapas.
 • For voksne mellem 18 – 69 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Der er krav om coronapas

For udendørsidrætten gælder følgende:

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 75 personer for udendørs idræt.
 • Forsamlingsforbuddet omfatter ALENE personer, som er en aktiv del af aktiviteten dvs. udøvere, trænere, dommere mv. Der må ikke være tilskuere.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget.

Ved brug af omklædningsrum i forbindelse med udendørssport skal der fremvises coronapas på brugere, som er over 18 år. Dog kan kortvarige ophold (toiletbesøg og afhentning af evt. materiale) finde sted uden coronapas.

Forsamlingsforbuddet i foreningsøjemed vil i fremtiden følge det generelle forsamlingsforbud i forhold til indendørs og udendørs aktiviteter.

Coronapas og tjek af disse:

Ved indendørs aktiviteter for vokse over 18 år, skal der tjekkes for gyldigt coronapas. Som reglerne er nu, er det den enkelte idrætsforenings ansvar at tjekke for gyldigt coronapas. (coronapas = dokumentation for at du er færdigvaccineret, tidligere smittet eller testet negativ indenfor de seneste 72 timer)

DGI og DIF arbejder for en fleksibel og tillidsbaseret løsning, hvor ansvaret for at have et gyldigt coronapas placeres hos den enkelte udøver. Vi melder ud vedr. dette, så snart vi kender til den endelige aftale herom.

Det er stadig ikke muligt at anvende foreningshuse, afholde møder og anden slags foreningsaktivitet (banko, musik, kortspil mm), vi forventer, at dette igen er muligt pr. den 21. maj!

Generelle regler og retningslinjer er som følgende:

Hver deltager skal have 4 kvm, dette gælder også for omklædningsrum.

En standart gymnastiksal er 200 kvm = 50 personer (aktuelt hvis man vælger at opdele salen)

En standart hal er 1000 kvm = 250 personer (aktuelt hvis man vælger at opdele hallen)

Der skal holdes mindst 2 meters afstand mellem personer (afstanden vurderes fra næse til næse). Idræts- og foreningsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres for børn og unge mellem under 18 år og for voksne over 70 år. Der opfordres her til, at man her har ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Man kan dele faciliteterne op, hvis man kan sikre, at der er tydelig afstand mellem hver gruppe. De enkelte grupper skal overholde det gældende forsamlingsforbud (Indendørs = 25 personer – Udendørs = 75 personer). Grupperne skal holdes adskilt før, under og efter aktiviteten. Én træner kan ikke undervise flere grupper samtidig.

Kommunens rengøringspersonale gør rent én gang dagligt (normalt ”rengøringsrul”). Toiletter dog to gange (inden kl. 13:00) på kommunens skoler.

Det anbefales, at udøvere medbringer eget udstyr, hvis ikke dette er muligt, anbefales det, at udstyret rengøres undervejs eller som minimum efter brug.

I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfyldt kan afsprittes eller rengøres med vand og sæbe løbende under aktiviteten, kan hænder afsprittes løbende.

Husk at I selv skal sørge for sprit til jeres medlemmer.

Generelt anbefales det, at have ekstra fokus på hygiejne, mindske kontakten til andre og være OBS på symptomer.

Husk at afmelde tider i systemet som I ikke gør brug af, måske nogle andre kunne bruge dem 😉

Hvis der sker ændringer i retningslinjerne, vil vi naturligvis sende en opdatering.

Hvis I har spørgsmål, er vi klar til at modtage disse.

God dag.

----

Venlig hilsen

Dorthe Lauridsen

Foreningskoordinator


Hvidovre Kommune Center for Kultur og Fritid Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Hvidovre KommuneCenter for Kultur og FritidHøvedstensvej 45, 2650 HvidovreTelefon: 3639 3282Mobil: 9351 6205

Nyt fra kommunen

Kære forening (sendt til kontaktansvarlig og formand – husk at sende videre!)

Fra onsdag den 21. april genåbnes der for yderligere foreningsaktivitet, en genåbning som mange har set frem til!

OBS: jf. tidligere mail pr. d.d. gælder dette lige pt. ikke for Avedøre Sogn, som er lukket ned!

Med virkning fra på onsdag den 21. april gælder følgende for indendørsidrætten:

 • Indendørsidræt på tværs af alle idrætter er tilladt for børn og unge til og med 18 år og for voksne over 70 år.
 • For børn og unge til og med 18 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Der er ikke krav om coronapas.
 • For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer. Der er krav om coronapas.

For udendørsidrætten gælder følgende fortsat:

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt
 • Forsamlingsforbuddet omfatter ALENE personer, som er en aktiv del af aktiviteten dvs. udøvere, trænere, dommere mv. Der må ikke være tilskuere.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget.

Det er stadig ikke muligt at anvende foreningshuse!

De kommende gældende retningslinjer for indendørsidrætten er pt. under udarbejdelse i kulturministeriet, disse vil blive udgivet i uge 16. Som udgangspunkt vil det være følgende retningslinjer, som vil være gældende:

Hver deltager skal have 7,5 kvm, dette gælder også for omklædningsrum.

En standart gymnastiksal er 200 kvm = 26 personer (aktuelt hvis man vælger at opdele salen)

En standart hal er 1000 kvm = 133 personer (aktuelt hvis man vælger at opdele hallen)

Der skal holdes mindst 2 meters afstand mellem personer (afstanden vurderes fra næse til næse). Idræts- og foreningsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres. Der opfordres her til, at man her har ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Man kan dele faciliteterne op, hvis man kan sikre, at der er tydelig afstand mellem hver gruppe. De enkelte grupper skal overholde det gældende forsamlingsforbud (Indendørs = 25 for børn og unge under 18 og 10 for vokse fra 70 år – Udendørs = 50 personer). Grupperne skal holdes adskilt før, under og efter aktiviteten. Én træner kan ikke undervise flere grupper samtidig.

Det anbefales, at udøvere medbringer eget udstyr, hvis ikke dette er muligt, anbefales det, at udstyret rengøres undervejs eller som minimum efter brug.

I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfyldt kan afsprittes eller rengøres med vand og sæbe løbende under aktiviteten, kan hænder afsprittes løbende.

Husk at I selv skal sørge for sprit til jeres medlemmer.

Generelt anbefales det, at have ekstra fokus på hygiejne, mindske kontakten til andre og være OBS på symptomer.

Hvis der sker ændringer i retningslinjerne, vil vi naturligvis sende en opdatering.

Hvis I har spørgsmål, er vi klar til at modtage disse.

God søndag.

----

Venlig hilsen

Dorthe Lauridsen

Foreningskoordinator


Hvidovre Kommune Center for Kultur og Fritid Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Hvidovre KommuneCenter for Kultur og FritidHøvedstensvej 45, 2650 HvidovreTelefon: 3639 3282Mobil: 9351 6205

Nyt fra kommunen

Kære foreninger (sendt til formand og kontaktansvarlige – husk at sende videre)

Endelig fik vi lov til at åben foreningslivet bare en lille smugle op og derfor sender vi jer nu info herom.

Fra på mandag den 1. marts er det for udendørsaktivitet muligt at samle sig med i alt 25 personer.

For jer primære udendørsforeninger har I fleste allerede en facilitet, I kan benytte. For jer andre er det en anden sag.

Det er Borgmesterens store ønske, at I alle skal have mulighed for ,at kunne tage jeres indendørsaktivitet ud i byrummet. Og især jeres børn og unge, som i den grad trænger til bevægelse.

På baggrund af dette har vi i portalen oprettet et ”anlæg”, som hedder ”Coronatræning”. Herunder ligger der udpegede lokationer, som man som forening kan booke sig ind på. Lokationerne vil være ”omhegnet”, sådan, at det er tydeligt, at der foregår en aktivitet og at det er godkendt. Alle skal have en mulighed, hvis de har lyst vel og mærke! Og derfor er det en forespørgsel, som man laver i portalen og herefter, vil denne blive godkendt.

Der vil løbende blive set på flere muligheder, måske I selv kan komme på nogle? Skolegårde med tilhørende multibaner mm. vil IKKE blive lagt i systemet.

Udover dette nye ”anlæg” i portalen. Så opfordrer vi jer alle til at benytte steder såsom fx multibaner mm. som I finder egnede.

Af steder kan nævnes de store grønne områder ved stranden inkl. ”Bjerget”, militæranlægget ved Quark, cykelforhindringsbanen ved volden, mountainbikebanen og græsarealet ved Rådhuset.

Kommunens fodboldbaner hviler sig pt. og derfor, er det ikke tilladt at benytte disse på nuværende tidspunkt!

Hvad må vi og hvad må vi ikke?

Større arealer kan deles op i tydeligt markerede felter og med to meters afstand.

HUSK I stadig ikke må benytte jer af omklædningsrum. Det er tilladt, at enkelte trænere/ledere henter rekvisitter til jeres aktiviteter. Toiletbesøg er tilladt, de steder hvor det er muligt.

Klublokaler og klubhuse er lukket!

Hvis man som medlem er sendt hjem fra skole eller har været i nærheden af en smittet og derfor er i isolation indtil negativ testsvar på 4. og 6. dagen, må man naturligvis ikke deltage i en foreningsaktivitet!

HUSK at retningslinjerne vedr. afstand og håndhygiejne stadig er gældende. Vi skal alle passe på hinanden og forhåbentligt er dette med til, at vi efter den 6. april kan åbne endnu mere op for foreningsaktiviteterne.

Hvis der er spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte os.

God weekend.

----

Venlig hilsen

Dorthe Lauridsen

Foreningskoordinator


Hvidovre Kommune Center for Kultur og Fritid Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Hvidovre KommuneCenter for Kultur og FritidHøvedstensvej 45, 2650 HvidovreTelefon: 3639 3282Mobil: 9351 6205

Kære forening (sendt til den kontaktansvarlig og formand – husk at sende videre)

Det er ikke mange dage siden, vi sendte nedenstående til jer og allerede igen, har vi et behov for at kontakte jer.

Denne henvendelse er på nuværende til de foreninger, som fortsat har kunne/kan have udendørs aktiviteter.

Fra i dag gælder et forsamlings max på i alt fem personer inkl. Trænere og ledere. Derudover er afstandskravet nu to meter.

Igen skal vi sige, at det er muligt at opdele baner / områder, men det skal naturligvis være med nøje overvejelser, da man skal sikre sig, at de særskilte grupper ikke kommer til at ”støde” ind i hinanden og have kontakt på nogen måde.

Indtil videre gælder de nuværende restriktioner frem til og med den 17. januar. Og som statsministeren sagde på pressemødet i går, skal vi forberede os på, at perioden her bliver forlænget.

Vi ved, at dette naturligvis gør det svært at afholde træning og aktiviteter. En del har på denne baggrund, valgt at lukke ned, hvilket vi støtter 100 % op omkring. Vi må alle stå sammen og på bedste vis gøre vores for at få smitten bragt ned!

Vi vil løbende holde jer orienteret.

God aften.

----

Venlig hilsen

Dorthe Lauridsen

Foreningskoordinator


Hvidovre Kommune Center for Kultur og Fritid Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Hvidovre KommuneCenter for Kultur og FritidHøvedstensvej 45, 2650 HvidovreTelefon: 3639 3282Mobil: 3639 3282

Kære forening (sendt til den kontaktansvarlig og formand – husk at sende videre)

Først og fremmest ”godt nytår” og velkommen til 2021, som desværre ikke starter, som de fleste af jer havde håbet på.

Endnu engang skal der for indendørs aktiviteterne holdes lukket. Denne gang indtil mandag den 18. januar 2021. Dette gælder for alle sportsgrene og foreningsaktiviteter i alle kommunens bygninger inkl. Foreningshuse mm., som ikke er undtaget for reglen herom (professionel/elite på et vist niveau, de aktuelle foreninger har fået direkte besked).

For udendørs aktiviteter kan man fortsat træne / have aktiviteter. Forsamlingsforbuddet på de max 10 alt inkl. skal naturligvis overholdes. Man kan til info ikke tilgå omklædningsfaciliteter.

Der er mulighed for at opdele baner / områder til udendørsaktiviteter. Det er vigtigt, at de opdelte felter har god afstand imellem, sådan, at der ikke kan være tvivl om, at der er tale om adskilte grupper. En træner kan desuden ikke være en del af flere felter.

Vi håber igen, at vi sammen kan få smitten bragt så meget ned, at vi kan få åbnet op for indendørs aktiviteterne i løbet af januar/februar 2021. Vi vil løbende give en melding om hvornår, vi evt. ser, at foreningslivet igen kan åbne i Hvidovre.

God weekend.

----

Venlig hilsen

Dorthe Lauridsen

Foreningskoordinator


Hvidovre Kommune Center for Kultur og Fritid Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Hvidovre KommuneCenter for Kultur og FritidHøvedstensvej 45, 2650 HvidovreTelefon: 3639 3282Mobil: 3639 3282