Klubaften hver onsdag

Billederne er fra en klubaften i 2009.

På generalforsamlingen 2019 blev det vedtaget, at vores klub/skrueaften er 
Onsdag, kl.19.